Slovakia, Travel

Weekend in Bratislava

Has it ever happened to you that you went to a city with low expectations and eventually you were pleasantly surprised how great that place is? I had exactly that with Bratislava, where we went last weekend of June. I was in Bratislava a couple of years ago and the experience was pretty good, it was worth seeing it once, but I certainly did not plan to travel to Bratislava again. But then something unplanned happened and I was happy to buy bus tickets to this city 🙂

Stalo se Vám někdy, že jste jeli na nějaké místo, od kterého jste měli nízká očekávání a nakonec Vás příjemně překvapilo? Já jsem to tak měla s Bratislavou, kam jsme se si vyjeli na víkend na konci června. V Bratislavě jsem byla už jednou před pár lety a bylo to pro mě město, o kterým jsem si řekla, že je celkem fajn, stojí za to ho jednou vidět, ale určitě jsem se neplánovala do Bratislavy vracet. Proč jsem tam i přesto nakonec jela znovu?

Weekend in Bratislava

In January, we had a company party and I really did not want to go there (I’m not a party person anymore), but in the end I said myself do not be always so lame and went there 🙂 Part of the program was a raffle …. and I won 1st price, which was a two-night stay at the 5 * boutique hotel Marrol’s in the center of Bratislava! I’m more of a low-cost traveler (although – does it count as a low cost, when we spend the money saved on the tickets and the accommodation in restaurants and cafes? 🙂 ) I would probably never booked 5 * hotel by myself and my only previous stay in 5 * happened due the fact that I worked in that hotel 🙂 We really enjoyed our stay, it was a nice change from the rooms booked via Airbnb that we tried over the last two years 🙂 The room (and the whole hotel) was so beautiful, the staff super nice and attentive and of course there is the hotel breakfast, oh! If you are going to Bratislava and you have a higher budget than us I can recommend this hotel 🙂

V lednu jsme měli pracovní večírek, na který se mi sice strašně nechtělo jít (já na vysedávání a party v barech už moc nejsem), ale nakonec jsem si řekla, že nebudu pořád takovej asociál a vyrazila jsem. Součástí programu večírku byla i tombola….a já vyhrála 1. místo, což byl pobyt na dvě noci v 5* botique hotelu Marrol’s v centru Bratislavy! Já jsem spíš low cost cestovatel (i když počítá se jako low cost, když pak ušetřený peníze za letenky a ubytko utrácíme po restauracích a kavárnách? 🙂 ), 5* hotel bych si asi nikdy nezabookovala a můj jedinej předchozí pobyt v 5* znamenal to, že jsem v tom hotelu pracovala 🙂 Pobyt jsme si moc užili, byla to fajn změna oproti všem těm pokojům přes Airbnb, které jsme za poslední dva roky vyzkoušeli 🙂 Pokoj (a celý hotel) byl krásný, personál super milý a pozorný a samořejmě hotelová snídaně, ach! Pokud se chystáte to Bratislavy a máte větší budget než my, tak tento hotel můžu vřele doporučit 🙂

BratislavaBratislava

We arrived in Bratislava on Friday evening by bus, the bus station is quite tragic, but do not get discouraged, there is new one being built right now :), we used Uber to get to the hotel, which was super cheap and after that we were just walking everywhere, this city is quite little and everything is easily reachable. After an excellent breakfast on Saturday morning, we went to Bratislava Castle, from the centre it is a nice half-hour walk. I really liked the vibe of the city, reminded me a bit of my beloved Vienna.

Do Bratislavy jsme přijeli v pátek večer autobusem, to nádraží je celkem tragické, ale nenechte se odradit, staví se nové :), do hotelu jsme si vzali Uber, který byl super levný a pak už jsme se všude pohybovali jen pěšky. Po výborné snídani v sobotu ráno jsme se vydali na Bratislavský hrad, z centra je to asi půlhodinová příjemná procházka. Moc se mi líbila atmosféra města, trochu mi připomínala moji milovanou Vídeň.

Bratislava BratislavaBratislava Bratislava Bratislava Bratislava Bratislava

In Bratislava, since my last visit, a lot of new cafes have been opened, so we had to try out some of them (or I had to, my boyfriend is not so enthusiastic about these new cafes, he says they are all the same – and I have to admit that sometimes he is right about this 🙂 ) I choose place called Five Points for our morning coffee, where I tried the inverse cold cappuccino for the first time in my life  and my boyfriend could not resist trying that chocolate cake (yum!)

V Bratislavě se od mé posledních návštěvy otevřilo spoustu nových kaváren, tak jsme museli samozřejmě nějakou vyzkoušet (respektive já musela, mýho přítele tyhlety nový kavárny nějak neberou, přijdou mu všechny stejný – a musím uznat, že občas má v tomto pravdu 🙂 ) Vybrala jsem pro naši dopolední kávu podnik Five points, kde jsem poprvé ochutnala inverse cold cappuccino, který bylo úžasný a přítelově pozornosti neunikl čokoládový dortík (lahoda!)

BratislavaBratislava

After a coffee break, we were just aimlessly strolling through the historic centre, which is really beautiful, everything was so bright and clean. The centre is full of life! For lunch, we chose the Mediterranean restaurant Primi, which has a beautiful seating outside. The food was great, but unfortunately, our waiter was quite cold and annoyed, we probably would not come back again.

Po kávové přestávce jsme se jen tak bezcílně procházeli po historickém centru, které je opravdu nádherné, vše působilo tak nějak uhlazeně a čistě. Centrum je plné života a podniků s příjemnýma zahrádkama. Na oběd jsme si vybrali středomořskou restauraci Primi, která má krásné uzavřené posezení venku. Jídlo bylo výborné, ale trochu nás odradil odměřený číšník, nejspíš bychom se tam znovu nevrátilili.

BratislavaBratislavaBratislava BratislavaBratislava

After lunch, we walked the direction “towards the riverside.” I wanted to show my boyfriend a beautiful place on the Danube where there are plenty restaurants with nice outdoor seating. It is also a nice area to sit in the grass or on a bench and relax by the river. This place was the most charming to me on my first visit to Bratislava. After a second visit I can say that the historic center wins, it’s interesting how the preferences change 🙂 On the way there we bumped into a cool Sicilian food festival, but unfortunately we did not try much food there as we were still quite full from lunch and we were saving space for a local ice cream at Koun (and we also said that in a month we will enjoy these Sicilian delicacies directly in Sicily 🙂 ).

Po obědě jsme se vydali “směrem k řece.” Chtěla jsem příteli ukázat krásné místo u Dunaje, kde se opět nachází spousta podniků se zahrádkama a je zde taky super prostor na posedávání v trávě nebo na lavičce u řeky. Tohle místo mě totiž nejvíc (a asi jako jediné) okouzlilo při mé první návštěvě Bratislavy. Po druhé návštěvě mohu říct, že historické centrum vyhrává, je zajímavé, jak se ty preference mění 🙂 Po cestě jsme natrefili na super sicilský food festival, což nás moc potěšilo, ale bohužel jsme nic moc neochutnali, byli jsme tak trochu plní z oběda a šetřili jsme si místo na místní zmrzlinu v podniku Koun (a taky jsme si řekli, že za měsíc si budeme tyhle sicilské pochoutky užívat přímo na Sicílii 🙂 )

Bratislava Bratislava Bratislava Bratislava

In the afternoon we went back to the hotel, as I mentioned here before, my boyfriend is Italian and the afternoon nap is a must 🙂 I’m usually sorry to spend time when traveling “inside”, but because of our beautiful accommodation I did not protest this time 🙂 While my boyfriend was enjoying his nap, I sat down on the beautiful summer terrace of the hotel and relaxed. At sunset, we wanted to go to a viewpoint from UFO tower, but unfortunately, it was closed that evening for a private event. Pity, but at least we have reason to return to Bratislava. For dinner, we went to the hotel restaurant Houdini, which surprised us with nice prices considering it is a 5 * hotel. The food was delicious!

Odpoledne jsme se vrátili na hotel, jak už jsem tu na blogu zmiňovala, přítel je Ital a odpolední šlofík o víkendu je povinnost 🙂 Mě je to většinou líto trávit čas při cestování “uvnitř”, ale vzhledem k našemu krásnému ubytování jsem tentokrát neprotestovala 🙂 Zatím co si přítel dával dvacet, já jsem si sedla na krásnou hotelovou letní terasu a relaxovala. Na západ slunce jsme chtěli jít na vyhlídku z UFO, ale ta bohužel byla ten večer uzavřená z důvodu konání soukromé akce. Škoda, ale aspoň máme důvod se do Bratislavy vrátit. Na večeři jsme si zašli do hotelové restaurace Houdini, která nás překvapila příjemnými cenami na to, že se jedná o 5* hotel. Jídlo bylo opět vynikající!

Bratislava Bratislava Bratislava Bratislava

Even though I felt like we were sitting somewhere all day, we walked nice 15 km on Saturday 🙂 Sunday was kind of a relaxing day, after the hotel breakfast we were watching the Netflix tv shows in our room (loved that Netflix was available here). Then we went to the café connected to a bookshop called Gorila.sk Urban Space, I wanted to buy some book but I liked about 5 books and I could not decide and at the end, I left empty-handed. For lunch, we chose the bistro Pán Králiček Priestor because it is located right next to the bus station. Coffee and snacks were really nice! We ate there the best quiche ever.

I když jsem měla pocit, že celý den někde posedáváme, tak jsme za celý den nachodili příjemných 15 km 🙂 Neděle se nesla v odpočinkovém duchu, po hotelové snídani jsme koukali na seriál na Netflixu (boží, když tohle má hotel k dispozici), pak jsme se prošli do kavárny spojené s knihkupectvím Gorila.sk Urban Space, chtěla jsem si koupit nějakou knížkou, ale líbilo se mi jich tak asi 5 a nemohla jsem se rozhodnout a nakonec odešla s prázdnou. Ah jo, my nerozhodní lidi. Na oběd jsme zvolili bistro Pán Králiček Priestor, protože se nachází hned u autobusového nádraží a opět spokojenost 🙂 Nezapomeňte ochutnat jejich quiche, byl famózní!

Bratislava Bratislava Bratislava Bratislava

We enjoyed our trip so much! Wondering if Bratislava is worth to visit? Stop wonder and just go, you will be not disappointed! P.S. Go to the Christmas company parties even when you do not want to 🙂 And do not forget to follow me on Instagram for more travel inspiration.

Výlet do Bratislavy jsme si užili na 100%, pokud máte třeba nějaký volný letní víkend, tak tohle město můžu určitě doporučit! Tipy na podniky jsem čerpala z mých oblíbených blogů, u Terky ze Sweet Melange a u Lucky z The Hubs. Pokud se do Bratislavy chystáte, tak k holkám kouknětě pro tipy na milion jiných podniků, v Bratislavě je toho prostě spoustu super! Už se těším na příště 🙂 P.S. Choďte na firemní večírky, i když se Vám nechce 🙂

PIN FOR LATER

Bratislava

Spread the love
 • 26
 •  
 • 698

6 Comments

 1. ejnets

  July 5, 2017 at 3:58 pm

  Měla jsem to právě takhle s Bratislavou, nic moc jsem nečekala a okouzlila mě, hrozně se tam chci brzo vrátit zpátky.
  A jako to štěstí? ještě se ti nechtělo a nakonec výhra! To je super 🙂
  A fotky jsou booooží!

  1. Lenka Zlámalová

   July 8, 2017 at 6:48 am

   Jee Anet, tak to jsem ráda, že nejsem jediná, kdo měl od Bratislavy malé očekávání a nakonec wow 🙂 Jo, bylo to fakt štěstí, od teď budu chodit na všechny večírky s tombolou 😀

 2. Cris

  July 8, 2017 at 5:45 am

  I loved Bratislava! I’ve been for my wedding anniversary 3 years ago. Next time you go back, I recommend a half day trip to Devin Castle. It’s amazing.

  1. Lenka Zlámalová

   July 8, 2017 at 6:48 am

   Thank you, Cris! Devin Castle is definitely on my to-do list, would love to visit it! 🙂

 3. Jane Hepburn.

  July 10, 2017 at 6:27 pm

  Vážne super článok, aj fotky 🙂
  Autobusová stanica je oproti tej vlakovej ešte luxusná 😀 A ku Králičkovi by som niekedy rada zašla, vraj je to tam ozaj dobre 🙂

  1. Lenka Zlámalová

   July 14, 2017 at 9:11 am

   Moc děkuji 🙂 Haha i řidič nám říkal, že vlaková stanice je mnohem horší, tak jsem asi ráda, že jsem nikdy vlakem do Bratislavy nejela 😀 U Králička se nám moc líbilo (a hlavně chutnalo), určitě se tam brzy zastav!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.