Austria, Travel

Highlights of our weekend in Vienna

Oh, Vienna! The city I admired since I saw its famous Christmas markets for the first time when I was a little kid. I visited Vienna already like 8 times during my life and 3 years ago I was lucky enough to call this amazing city my home for half a year. There was a time I was kind of tired of my life in Prague (sorry, Prague) and was craving for some change of environment and probably some challenge. As I worked in an international hotel chain, I asked the management if it is possible to arrange for me an internship in another city and chose Vienna. And it worked out. And it was really challenging. Maybe I could write a blog post about it, would you be interested? 🙂

Vídeň je město, které jsem si oblíbila už jako malá holka, kdy jsem poprvé viděla zdejší známé vánoční trhy. Vídeň jsem za svůj život navštívila už asi osm krát a před třemi lety jsem zde dokonce půl roku bydlela. Jednou totiž nastalo období, kdy jsem byla unavená svým životem v Praze (promiň, Praho), toužila jsem po změně a pravděpodobně po nějaké výzvě. Jelikož jsem pracovala v mezinárodním hotelovém řetězci, zeptala jsem se vedení, zda by bylo možné pro mě zařídit nějakou stáž v jiném městě. Vybrala jsem si Vídeň. A ono to klaplo. A byla to opravdu výzva. Možná bych o tom mohla napsat článek na blog, pokud by to někoho zajímalo 🙂

Vienna Vienna

Anyway, because of the fact that my boyfriend never visited Vienna before, I really wanted to go there with him and show him some of my favourite places in this city. But you know, we had always other travel plans and Vienna is nearby and from Prague easily reachable so we were always postponing it. Until I received this amazing gift for my 30th birthday from my parents – accommodation voucher for two nights in Vienna! Travel related gifts are the best, right? 🙂

Jelikož můj přítel Vídeň nikdy nenavštívil, moc jsem si přála ho tam vzít a ukázat mu některá má oblíbená místa. Ale znáte to, měli jsme pořád nějaké jiné cestovní plány. Vídeň je blízko a z Prahy jednoduše dostupná, tak jsme její návštěvu pořád odkládali. Dokud jsem od mých rodičů nedostala nádherný dárek ke třicátinám – hotelový poukaz na dvě noci ve Vídni! Cestovní dárky jsou prostě nejlepší 🙂

Vienna Vienna

When I was preparing an itinerary for our weekend in Vienna I was kind of panicking. How can we see and do everything I want in just two days and a half? It is just not possible. At the end, I think I made a pretty great itinerary with a good combination of visiting major sightseeing spots, food/coffee/cake stops and not so touristy locations. Great help when preparing my itinerary was the blog of Greg who writes about Vienna and you can find many useful tips there, check for example this awesome Vienna bucket list. Greg was even kind enough to suggest me some traditional Austrian restaurants.

Když jsem plánovala náš víkend ve Vídni, tak jsem trochu panikařila. Jak můžeme stihnout vše, co chci vidět a zažít, jen za dva a půl dne? To prostě není možný. Nakonec jsem ale dala dohromady fajn itinerář s dobrou kombinací hlavních památek, restaurací/kaváren a méně turistických míst. Při plánování mi dost pomohl blog Grega, který píše o Vídni a můžete tam najít spoustu skvělých a užitečných tipů, jako například tento vídeňský bucket list. Greg mi dokonce poradil nějaké tradiční rakouské restaurace, které stojí za návštěvu. 

Vienna Vienna

When visiting Vienna for the first time, you definitely shouldn’t miss the traditional historic landmarks like for example Parliament Building, Rathaus, Hofburg and St. Stephen’s Cathedral.  But today’s post will be more about my personal favourite places and experiences.

Pokud jste ve Vídni poprvé, tak byste určitě neměli vynechat klasické historické památky jako Parliament, Rathaus, Hofburg a Stephansdom. Tento článek bude ale o mých osobních oblíbených místech a zážitcích. 

Vienna Vienna

1.  MORNING STROLL IN MUSEUMSQUARTIER

When I was living in Vienna, this was probably my most favourite spot. Beautiful area full of life, cafes and free wi-fi 🙂 I was there a lot! And of course, museums, if you are a fan. I visited only Mumok (Museum of modern art) on free entry day and it was pretty cool, but I am not a museum person 🙂 Anyway, this place was on the top of my itinerary and we visited it on Saturday morning when the place was almost empty, quiet and it had such a charm. If you crave some morning coffee, then note that most of the cafes open at 10, just MQ daily opens at 9 so that’s where we went 🙂 You can have also breakfast there and we saw some people getting it and it looked amazing!

Když jsem bydlela ve Vídni, tak Muzejní čtvrť byla pravdepodobně mým nejoblíbenějším místem. Krásné nádvoří plné života, kaváren a wi-fi zdarma 🙂 Byla jsem tam vážně často. A samozřejmě muzea, pokud je máte rádi. Já navštívila pouze jednou Mumok (muzeum moderního umění) v den, kdy byl vstup zdarma, bylo to celkem zajímavý, ale já prostě nejsem “muzejní” typ 🙂 Muzejní čtvrť jsme navštívili v sobotu ráno, kdy byla skoro prázdná a tichá. Pokud toužíte po ranní kávě, tak počítejte s tím, že skoro všechny zdejší kavárny otevírají v 10. Pouze kavárna MQ daily byla otevřená už od 9, takže tam samozřejmě zavítaly naše nohy 🙂 Můžete si zde taky dát snídani, vše, co jedli lidi okolo na zahrádce, vypadalo báječně. 

Vienna Vienna Vienna

2. ENJOYING SUNSET FROM THE ROOFTOP BAR

I already mentioned here that I love visiting rooftop bars when travelling. You can find several of those in Vienna and all offer an amazing view over the city. I visited few times Der Dachboden with the view of Museumsquartier and SKY – Cafe, Restaurant & Bar with the view of St. Stephen’s Cathedral. On Instagram, I noticed there is new rooftop bar in Vienna called Lamée Rooftop and had to visit it. And it was so nice, friendly and attentive staff and tasty drinks. I was also pleasantly surprised that place was not packed with people (I guess it is getting a bit cold for visiting rooftop bars). My boyfriend even said that he liked this place even more than rooftop bars in NYC 🙂

Už jsem tu, myslím, několikrát zmiňovala, že při cestách do zahraničních měst, vyhledávám střešní bary. Ve Vídni jich najdete několik a všechny nabízejí úžasné výhledy na město. Několikrát jsem navštívila Der Dachboden s výhledem na Muzejní čtvrť a SKY – Cafe, Restaurant & Bar s výhledem na Stephansdom. Na instagramu jsem si všimla, že je ve Vídni jeden nově otevřený střešní bar, který se jmenuje Lamée Rooftop a musela jej samozřejmě navštívit. Byl to moc fajn zážitek, personál byl milý a pozorný a drinky moc chutné. Byla jsem taky příjemně překvapená, že tam nebyly žádný velký davy lidí (už je asi trochu chladno na vysedávání ve střešních barech). Přítelovi se tam dokonce líbilo víc než ve střešních barech v New Yorku 🙂

Vienna Vienna Vienna

3. WALK IN SPITTELBERG

Spittelberg is a beautiful and quiet area near Museumsquartier. If you like to avoid crowds of tourists, this is a place for you. Enjoy the walk in cobblestoned streets with a very romantic atmosphere. You can find here few cute pubs and restaurants. This area has also very beautiful Christmas markets.

Spittelberg je krásná a tichá oblast vedle Muzejní čtvrti. Pokud se rádi vyhnete davům turistů, tak tohle je místo pro vás. Užijte si procházku v dlážděných ulicích s velmi romanitckou atmosférou. Najdete zde několik roztomilých hospůdek a restaurací. V zimě se tu pořádají dokonce i vánoční trhy.

Vienna Vienna Vienna

4. SEEING SCHÖNBRUNN FOR THE FIRST TIME IN AUTUMN

The apartment where I lived was 20 mins by walk from Schönbrunn so that was my another favourite place in Vienna. I saw it in winter, spring (so beautiful), summer and I always wished to visit it also in autumn. So this little dream came true last weekend. Well, almost. But some of the leaves were already colourfull and it was very beautiful 🙂 We did not see all the park, yet walked nice 7 km (comfortable shoes needed when visiting Schönbrunn). We saw the gardens near the castle, then continued to Palmenhaus, then along the local zoo (Did you know they have panda bears? Next time in Vienna I have to visit it!), had a coffee break by the zoo and then we walked up to the Gloriette.

Byt, ve kterém jsem bydlela, byl asi 20 minut pěšky od parku Schönbrunn, takže ten se stal mým dalším oblíbeným místem ve Vídni. Zažila jsem ho v zimě, na jaře (nádhera!), v létě a vždy jsem si moc přála navšítivt jej i na podzim. A tento malý sen se mi splnit minulý víkend. Teda skoro. Ale některé stromy byly již hezky zbarvené a byla to vážně krása 🙂 Neviděli jsme celý park, ale i tak jsme nachodili pěkných 7 kilometrů (pohodlná obuv je nutností, pokud se sem chystáte). Viděli jsme zahrady u zámku, poté Palmenhaus, pak jsme šli kolem místní zoo (Věděli jste, že tu mají pandy? Až budu ve Vídni příště, tak musím jejich zoo konečně navštívit!), u vstupu do zoo jsme si udělali kávovou přestávku a poté šli nahoru ke Gloriette.

Vienna Vienna Vienna

5. EMPTY HISTORIC STREETS AFTER THE RAIN

Streets of Vienna are so charming, even when the weather is not the best. On Saturday afternoon I was almost putting my camera away as the weather was not so good, it was cloudy, dark and bit raining. Not the best light for taking photos. Anyway, we were just randomly walking in the historical centre when we came to this beautiful street which led to Judenplatz. The street and square were almost empty and it was so peaceful.

Ulice v historické části jsou nádherné, i když počasí moc nepřeje. V sobotní odpoledne jsem už málem schovávala foťák do batohu, bylo celkem ošklivo, tmavo a poprchávalo. Prostě špatné světelné podmínky pro focení. Nicméně, když jsme se náhodně procházeli v centru, tak jsme přišli do jedné kouzelné ulice, která vedla k náměstí Judenplatz. Ulice a náměstí bylo skoro prázdné a mělo to vážně příjemnou atmosféru.

Vienna Vienna Vienna

6. KUNST HAUS WIEN

One of the most famous sightseeing spots beside historic landmarks is Hundertwasserhaus which was finished in 1985 and it is famous for its colourful facade and curvy lines. This place is worth visiting but it is usually full of tourists. Again, if you prefer more quiet places, walk 5 minutes to Kunst Haus which is the museum founded by Hundertwasser. The building is just as stunning and you can find here also very nice bar with an amazing garden.

Jednou z nejznámějších budov ve Vídni mimo těch historických je určitě Hundertwasserhaus, který byl dostaven v roce 1985 a je známý svou barvenou fasádou a zaoblenými liniemi. Tohle místo určitě stojí za návštěvu, ale vždy je tam plno turistů. Budu se opakovat, ale pokud máte rádi klidnější místa, tak Vám doporučuji návštěvu Kunst Haus, který je odtud 5 minut pěšky a je to muzeum založené panem Hundertwasserem. Budova je stejně nádherná a můžete zde najít také krásný bar se super zahrádkou.

Vienna Vienna Vienna

I hope you enjoyed my tips what to see in Vienna besides the classic spots. Regarding the food in Vienna, just a few quick tips. My boyfriend wished to visit traditional Austrian restaurant and as I mentioned above, Greg from Vienna recommended me few restaurants and I chose to make a reservation in Restaurant Pürstner because they had also nice vegetarian options. My boyfriend loves schnitzels and he said that the schnitzel from this restaurant was best he ever had 🙂 Then we had the meal in 1516 Brewing Company, my boyfriend had the burger and me Alpine Cheese Spaetzle, all delicious. And their beer was very tasty. Then we had fast food dinner in my favourite Maschu Maschu, I just love their falafel and hummus. I can not forget to mention Naschmarkt, you can find here several very nice restaurants. My boyfriend wanted to also try the traditional Sacher cake so we went to Café Sacher Wien but the line was so long that we decided to skip it and went instead to Café Kurkonditorei OBERLAA nearby and the coffee and cake were so good!

Doufám, že se Vám líbily mé tipy, co vidět ve Vídni mimo klasická místa. Co se týká jídla, tak pár rychlých tipů. Přítel si přál navštívit tradiční rakouskou restauraci, a jak jsem zmiňovala výše, tak Greg z Vídně mi doporučil několik restaurací, ze kterých jsem si pak vybrala Pürstner, protože se mi líbila jejich nabídka pro vegetariány. Můj přítel miluje řízky a říkal, že řízek z této restaurace byl nejlepší, jaký kdy měl 🙂 Potom jsme byli na jídle v 1516 Brewing Company, přítel si dal burger a já špecle s alpským sýrem, všechno bylo výborné včetně jejich piva. Stavili jsme se i v mém oblíbeném Maschu Maschu, což je sice fast food, ale já miluju jejich falafel a hummus. Nesmím zapomenout zmínit Naschmarkt, kde najdete několik super restaurací. Přítel chtěl vyzkoušet také tradiční sacher dort, tak jsme si vyšli do Café Sacher Wien, ale když jsme viděli tu obrovskou frontu venku, tak jsme šli raději do blízké kavárny Kurkonditorei OBERLAA, dortík a káva byli neskutečně dobré!

Vienna Vienna Vienna Vienna Vienna Vienna Vienna Vienna

PIN FOR LATER:

Vienna

Did you ever visit Vienna? What were your highlights? Let me know in the comments below. / Byli jste už někdy ve Vídni? Co se vám tam líbilo nejvíc? Dejte mi vědět dole do komentářů.

Spread the love
 • 38
 •  
 • 456

21 Comments

 1. Diana

  September 28, 2017 at 8:12 pm

  Super tipy Leni! A určitě bych si ráda přečetla článek se zkušenostmi ze stáže ve Vídni! Já tam byla jen jednou, taky takhle na 2 dny, je krásná, ale přesně, jak říkáš ty… Odkládám ji, protože je tak dostupná, haha. 🙂

  1. Lenka Zlámalová

   September 29, 2017 at 10:54 am

   Moc děkuji, Diano, jsem ráda, že se ti mé tipy líbí 🙂 Pokusím se dát článek o stáži dohromady 🙂

 2. Životem po italsku

  September 28, 2017 at 10:34 pm

  Skvělé tipy na výlet do Vídně! 🙂 Já tam vždy tak nadšeně vyrazím a pak skončím u klasických turistických míst a nevím, kam se dál ve Vídni vydat! Tak aspoň mám novou inspiraci, některá ta místa, co píšeš a části Vídně jsem neměla ani tušení, že jsou tak krásný, takže se tam ráda vydám prozkoumat tvé tipy :)! A fotky máš krásné jako vždy …ten podzim je kouzelný!

  1. Lenka Zlámalová

   September 29, 2017 at 10:58 am

   Děkuji, Baru 🙂 Vídeň je prostě úžasná, musím tam jezdit častěji, ne po třech letech jako teď 🙂 Je tam spousta nádherných míst i mimo centrum, které jsme ale z nedostatku času nemohli navštívit. Doporučuji také si zajet na kopec Kahlenberg a projít se po Donauinsel 🙂

   1. Životem po italsku

    September 30, 2017 at 9:32 pm

    No už jsem si to napsala ten kopec a Donauinsel! Takže aspoň vím pro příště! Děkuji 🙂

 3. Weekend Haven

  September 30, 2017 at 6:02 am

  The rooftop view is amazing. I love old architecture. Vienna is on my bucketlist, hoping to visit soon.

  1. Lenka Zlámalová

   October 2, 2017 at 1:37 pm

   Vienna is a really amazing city. If you love old architecture you will love Vienna! 🙂

 4. Corinne

  September 30, 2017 at 11:53 am

  Bookmarked your post as I’m hoping to visit Vienna in another year or so. All of it made my heart race a little faster, it’s all so beautiful!

  1. Lenka Zlámalová

   October 2, 2017 at 1:38 pm

   Thank you, Corinne! I am sure you will enjoy this city so much 🙂

 5. verushka

  September 30, 2017 at 3:34 pm

  Looks like stunning city added to my Euro bucketlist.

  1. Lenka Zlámalová

   October 2, 2017 at 1:39 pm

   It sure deserves its spot on your bucket list 🙂

 6. Tihana

  October 1, 2017 at 3:20 am

  I love your photos! And the guide in general, I’m saving it for later because I’ve never been to Vienna even though I lived not that far my whole life. It’s a shame, I really want to visit it, looks beautiful!
  Wandering Polka Dot

 7. Marissa | Marissa's Teachable Moments

  October 1, 2017 at 7:52 am

  I spent 2 months in Europe and I didn’t make it to Vienna 🙁 Your post me want to hop on a plane.

  1. Lenka Zlámalová

   October 2, 2017 at 1:40 pm

   I am sure you will manage to visit this amazing city on your next euro trip 🙂

 8. Restless Heart Blog

  October 1, 2017 at 9:00 am

  Ahh, Vienna, the classical city! My favourite part of the city is the galleries <3

  1. Lenka Zlámalová

   October 2, 2017 at 1:41 pm

   Yeah, Vienna! What is your favourite gallery? 🙂

 9. Michelle

  October 1, 2017 at 1:13 pm

  Wow! The city looks beautiful. So many parts of it remind me of Munich. I just love all the cobblestone streets and outdoor dining places! Definitely going on my “must visit” list!

  1. Lenka Zlámalová

   October 2, 2017 at 1:42 pm

   It is truly beautiful 🙂 I will probably visit Munich in 3 weeks so I will have a chance to compare it myself 🙂

 10. LifestyleBirdie

  October 1, 2017 at 5:59 pm

  Ve vídni jsem byla tuším třikrát, ale dvakrát jen na otočku se školou takže tam člověk nemá moc šanci projít víc než ty hlavní uličky a musím říct, že z Tvých fotek mám zase chuť si tam zajet! 🙂 Protože mi přijde, jako kdybych tam ani nebyla, když vidím, co vše jsem neviděla! 😀 JInak fotky z rooftop baru vypadají úžasně! Já většinou vždy zajdu do té restaurace nebo podniku, který cestou najdu a nneí drahý! 😀 A taky do Aidy na sacher! 😀 🙂 Takže děkuji za nové tipy!

  http://www.lifestylebirdie.com

  1. Lenka Zlámalová

   October 2, 2017 at 1:47 pm

   Moc děkuji, jsem ráda, že jsou mé tipy užitečné. Já jsem velký plánovač, tak si restaurace většinou hledám předem. Restaurace musí být totiž vhodná pro masožravce (mého přítele) a musí mít i obstojnou vegetariánskou nabídku (pro mě 🙂 ). Dále koukám na interiér a taky na ceny. Snad ti návštěva Vídně vyjde brzy, je přeci jenom kousek 🙂

 11. The Jetset Boyz

  October 3, 2017 at 5:47 pm

  Schonbrunn Palace is an interesting palace with lots of Austrian history and stunning grounds. In December they have a Christmas market in the front garden. The tour of the palace is incredibly popular so we recommend that you book online in advance to get the time slot you want.

  The Sisi Museum at Hofburg Palace is also an absolute must do. For a couple of extra euros you can get the guided tour – it’s well worth doing!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.