Germany, Photo Diaries

Photo Diary: Advent time in Nuremberg

As I mentioned in my last post about Christmas markets in Dresden, this year we went to enjoy Christmas atmosphere to another German city with a long tradition of Christmas markets – Nuremberg! I already visited this city like 5 years ago and spent there one summer day. I was truly amazed by this city. Every street, every corner was like a fairytale! So naturally, I was very excited to go there at Christmas time. I did not prepare any special itinerary as our visit was rather short (approx 7 hours). My plan was just to walk around, stop somewhere for a cup of warm drink in a cosy cafe, eat some tasty German food, drink mulled wine at the market and enjoy some Christmas vibes 🙂

Jak jsem už zmiňovala v mém posledním článku o vánočních trzích v Drážďanech, letos jsme si jeli užívat vánoční atmosféry do jiného německého města s dlouhou tradicí vánočních trhů – do Norimberku! Tohle město jsem už jednou v minulosti navštívila a strávila tam jeden příjemný letní den. Krásou tohoto města jsem byla prostě okouzlena. Každá ulice, každé zákoutí bylo prostě wow! Samozřejmě jsem se hodně těšila, až Norimberk uvidím s těmi všemi vánočními dekoracemi. Neměla jsem připravený žádný speciální itinerář, ve městě jsme strávili pouze nějakých 7 hodin. Můj plán byl: procházet se, dát si něco dobrého v útulné kavárně, ochutnat nějaké dobré německé jídlo, zahřát se svařákem na trzích a užít si vánoční výzdobu 🙂

Nuremberg Nuremberg Nuremberg

Advent time in Nuremberg

The main Christmas market is located at Hauptmarkt and is open from 1.12. until 24.12. 2017 (10:00 – 21:00) but you can find other smaller markets around the city (I really liked the one at Handwerkerhof Nürnberg). But I have a confession to make. We skipped the main market. We came just at the beginning, took 2 photos and went for mulled wine to the smaller market nearby. It was SO crowded. I thought I know what is crowded from Prague Christmas Markets but this was a whole new level of crowded 🙂 If you can, plan your visit during workdays instead of on Saturday.

Hlavní vánoční trhy jsou na náměstí Hauptmarkt a jsou otevřeny od 1.12. do 24.12. (od 10:00 do 21:00), ale po městě můžete najít různé menší trhy (mě se moc líbili ty v Handwerkerhof Nürnberg). Musím se přiznat, že hlavní trh jsme vynechali. Přišli jsme na začátek, vyfotili dvě fotky a šli na svařák na menší trh. Tam bylo tak plno. Myslela jsem si, že vím, co plno znamená z pražských trhů na Staromáku. Ale tohle byl úplně jiný level plna 🙂 Pokud můžete, naplánujte si návštěvu v pracovní dny místo soboty.

NurembergNurembergNuremberg

We started our day (or actually half day) with a nice cup of coffee in bistro Fränk’ ness, this place was so beautiful with many cute Christmas decorations. It was nice that we found seats near a window with the view to the busy street. If you enjoy some people watching, this is the place for you 🙂 After the much-needed coffee break (we spent 4 hours on the bus from Prague) we continued to the riverside. This is my favourite part of Nuremberg and this is where I fell in love with this city on my first visit years ago. It is so magical! We were just walking around and enjoyed that beauty. We found some nice quiet streets near the river without tourists and I even discovered very cute little design stationary shop where I bought few supplies for my bullet journal. 

Náš půlden v Norimberku jsme začali šálkem kávy v bistru Fränk’ ness. Bistro bylo moc krásné a bylo plné vánočních dekorací. Našli jsme místo u okna, takže bylo hezké pozorovat venkovní ruch. Pokud rádi pozorujete lidi, tohle je místo pro vás 🙂 Po potřebné kávě (strávili jsme ráno 4 hodiny v autobuse z Prahy) jsme pokračovali k řece. Je to moje oblíbená část Norimberku a je to místo, kde jsem se do tohoto města zamilovala tenkrát před lety. Je to tam prostě magický! Potom jsme se jenom procházeli v blízkosti řeky a užívali si tu nádheru. Našli jsme kouzelné uličky bez turistů a já jsem dokonce objevila maličké roztomilé designové papírnictví, kde jsem si koupila pár fixek pro můj bullet journal

Nuremberg Nuremberg Nuremberg Nuremberg Nuremberg

For lunch, we wanted to go somewhere where they would have something typical from Nuremberg (which is usually some wurst) for my boyfriend and also something vegetarian for me. After a while of searching the right place, we found restaurant Zum Spießgesellen. And we couldn’t choose a better place. Food was so delicious, my Alpen-Käsespätzle was the best I ever had! After the lunch, we walked up to the castle to enjoy some views over Nuremberg. Then we walked bit more around the city and stopped for something warm in cosy cafe Zeit & Raum. When got dark outside we went to the markets to see the Christmas decoration at night, it was really stunning.

Na oběd jsme chtěli někam, kde by měli něco typického z Norimberku (což jsou většinou různé klobásy) pro přítele a něco vegetariánského pro mě. Po chvilce hledání jsme našli místo v restauraci Zum Spießgesellen. Nemohli jsme si vybrat líp. Jídlo bylo výborný, moje sýrové špecle byly ty nejlepší, co jsem kdy jedla! Po obědě jsme si vyšlápli užít výhledy na místní hrad. Poté jsme se ještě procházeli po městě a zastavili se na něco na zahřátí v útulné kavárně Zeit & Raum. Jak se setmělo, tak jsme vyrazili na vánoční trhy, abychom viděli všechny ty krásné světelné dekorace i za tmy.

Nuremberg Nuremberg Nuremberg Nuremberg Nuremberg Nuremberg Nuremberg Nuremberg

We really enjoyed this trip but it would be better to stay overnight. I did not like so much to travel somewhere many hours by bus and then in a few hours back. Like this, we spent more hours on the bus than in the Nuremberg 🙂 Lesson learnt! What about you? Do you like one-day trips to the cities which are farther from your hometown? Did you ever visit Nuremberg? How did you like it?

Výlet jsme si moc užili, ale myslím, že by bylo lepší v Norimberku přespat. Moc se nám nelíbilo cestovat někam spoustu hodin autobusem a za chvilku zase zpátky. Strávili jsme vlastně víc času v autobuse než v samotném městě 🙂 Do příště jsme poučeni! A co vy? Myslíte, že se vyplatí cestovat někam dál na jeden den? Byli jste někdy v Norimberku? Jak se vám tam líbilo?

PIN FOR LATER

Advent time in Nuremberg

Spread the love
 • 57
 •  
 • 280

3 Comments

 1. Written by Tereza

  December 7, 2017 at 6:53 pm

  Krásný! Ta atmoška z toho přímo sálá 🙂
  No, ok. Tak tam musím taky!! 😀
  P.S. Tvůj blog mě zruinuje.

 2. Zoe

  December 9, 2017 at 10:37 am

  Absolutely beautiful photos! Ive been before but not during the Christmas period!

 3. Michelle

  December 9, 2017 at 2:02 pm

  Gorgeous photos! We had the opportunity to visit Nuremberg last summer but made the mistake of only booking 24 hours there. Like you, I fell in love with the charm of the city and especially the riverside. I would love to go back during Christmas time….if I could survive the cold?!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.