Bullet Journal

Bullet Journal Update | Setup January 2018

Before publishing my first post about bullet journal I had a lot of second thoughts. Post about bullet journal on the travel blog? Didn’t I read million blogging advice saying stick to one niche? Well, I guess I am not gonna do that. I enjoyed writing that post about my start with bullet journaling so much. I also received some very nice feedback from you which made me really happy. In today’s post, I will show you how I set up my bullet journal for the next month.

Než jsem publikovala svůj první článek o bullet journalu, tak jsem měla spoustu pochybností. Tento typ článku na blogu o cestování? Nečetla jsem snad milion blogovacích rad, že se mám držet jednoho tématu? Hádám, že tohle asi nebudu dodržovat. Psaní článku o tomto typu plánovače mě moc bavilo. Dostala jsem i velmi pozitivní zpětnou vazbu, což mě samozřejmě potěšilo. Dnes vám ukážu, jak jsem si bullet journal rozvrhla na další měsíc. 

Bullet Journal January layout

But before I actually get to the January setup I want to show you last page of the year 2017 and opening page for 2018. For closure of the year, I chose a list of best memories and moments of the year 2017. I kept the actual memories hidden (sorry, I am not kind of person who has to share everything with the world 🙂 ), I just want to show you the idea of that page. My Hello 2018 page is rather simple, little floral wreath. Colouring is done with Tombow pens. I just love their pastel shades. I would love to buy more of them, but damn, why they are so expensive? 🙂

Než se ale dostanu k lednu, tak vám ukážu, jak jsem v plánovači zakončila rok 2017 a zahájila rok nový. Na poslední stránku roku 2017 jsem zvolila seznam důležitých momentů v tomto roce. Pardon, konkrétní momenty jsou zakryté, jelikož nejsem typ člověka, co by musel sdílet vše se světem 🙂  Úvodní stránka nového roku je jednodušší, malý květinový věnec. Vybarvila jsem jej Tombow fixama, miluju ty jejich pastelový odstíny. Ráda bych si jich koupila víc, ale jsou dost drahé 🙂

Bullet Journal January setup

On the first page of the year, I will write my goals. I added a little quote. This year I realized I am often waiting for something. You know, for the weekend, for the better weather, etc. This is the reminder to not wait and make the most of each day. My theme for January’s pages is ice. Simply because January in my native tongue is “Leden” and “led” means ice in English 🙂 The first page of the month is decorated with some nice watercoloured snowflakes. This month I also included a section for learning Italian. In boxes, I will make little drawings and write Italian words. The result I will show you in the next bujo post. The next page is a calendar. This time I used just one page because there are much fewer events than in December. In my last bullet journal post, I mentioned that I am considering to start to use the habit tracker. So here it is, I hope it will give me some extra motivation which I really need right now 🙂 The remaining space I used for the monthly to-do list.

Na první stránku nového roku si vypíšu své cíle. Dále jsem si tam napsala malý citát jako připomínku, abych pořád na něco nečekala, ale užila si každý den.  Téma ledna je led, nečekaně 🙂 Na úvodní stránku měsíce jsem kolem názvu měsíce namalovala akvarelem sněhové vločky. Tento měsíc jsem zařadila stránku, která by mi měla pomoci se studiem italštiny. Do čtverců si budu psát italská slovíčka, která doplím nějakou související malůvkou 🙂 Výsledek vám ukážu v příštím článku o bullet journalu. Další stránka je kalendář, který jsem teď zvolila menší, jen přes jednu stránku. Tak nějak očekávám, že v lednu toho bude míň a nebudu potřebovat tolik prostoru v měsíčním přehledu. V minulém článku jsem zmiňovala, že chci začít používat i “habit tracker” (a pořád jsem nepřišla na to, jak to přeložit do češtiny), kam jsem si vypsala různé návyky, kterým se chci více věnovat a budu si zaznamenávat, jak jsem se jim během měsíce věnovala. Doufám, že mě to bude aspoň trochu motivovat 🙂 Zbývající prostor jsem využila na měsíční seznam úkolů.

Bullet Journal January layout Bullet Journal January layout Bullet Journal January layout Bullet Journal January layout

While using bullet journal in December I realized that space in weekly pages is too small for my daily notes and tasks. Therefore I changed a bit the weekly layout to have bigger space. The style is still rather minimalistic, I really like it this way. As suspected, I didn’t stick with one sentence journal so I left it out this month. Special moments I will write to the monthly review space 🙂

Při používání plánovače v prosinci jsem zjistila, že prostor na denní poznámky a úkoly je příliš malý. Proto jsem týdenní stránky změnila, abych měla více prostoru. Styl je pořád spíše minimalistický, opravdu mi to tak vyhovuje. Jak jsem si myslela, u deníku stylu jedna věta za den, jsem nevydržela, takže jsem ho v lednu vynechala. Výjimečné momenty si budu psát do měsíčního zhodnocení. 

Bullet Journal January layout Bullet Journal January layout

That would be all from my January setup. I am enjoying so much using bullet journal! It really feels like a hobby I will stick with 🙂 Did you already start yours? 🙂 

Happy New Year! 

Tak to by bylo vše z mého lednového bullet journalu. Tvoření a používání bullet journalu mě moc baví, myslím, že je to koníček, u kterého vydržím 🙂 Už jste začali váš bullet journal? 🙂

Štastný nový rok!

Spread the love
  • 11
  •  
  • 2.5K

2 Comments

  1. JosephErogs

    February 25, 2020 at 3:47 pm

    памятники в круглом – памятники в довске, установка памятников могилев

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.