Travel Lists

My travel wish list – inspiration from travel bloggers

What is the best way how to “survive” the period when you do not have any plane tickets in your pocket? Or the period when you don’t have holidays in any near future? Besides focusing on other passions and hobbies than travelling, I think the best way is to plan, research and make lists of places where would you like to go next. Therefore I connected with some Czech travel bloggers (no worries, their blogs are also in English) and chose 10 places from their blogs I would like to go!

Jak nejlépe “přežít” bezletenkové období? A období, kdy víte, že Vás v blízké budoucnosti žádná dovolená nečeká? Kromě soustředění se na jiné zájmy a koníčky než cestování, je pro mě nejlepším způsobem plánování, vyhledávání a psaní si seznamů, kam se vydat příště. Proto jsem se spojila s některými českými travel bloggery a vybrala si 10 míst z jejich blogů, které bych si přála navštívit.

1. DUBROVNIK

Dubrovnik

Ah, Croatia! So beautiful country, right? I visited it in the past (like a way in the past, as a child and teenager) places like Hvar, Split, Makarska and still remember how beautiful this country is. Therefore I would like to explore it a bit more and visit more places from Plitvice National Park, Korčula Island to Dubrovnik! Read here the post from Jana, who is describing how to spend a day in this amazing town.

Chorvatsko je tak krásná země, že ano? V minulosti jsem navštívila (hodně dávno, jako dítě a dospívající) místa jako Hvar, Split a Makarskou a dodnes si pamatuju, jak je Chorvatsko nádherné. Proto bych si přála ho navštívit znovu, hlavně místa jako Plitvická jezera, ostrov Korčula a Dubrovník! Zde si můžete přečíst, jak strávit den v kouzelném Dubrovníku.

Photo credit: Jana, author of the blog janaintheworld.com / Jana’s Instagram

2. ANGKOR WAT

Angkor Wat

As a teenager, I was a big fan of Tomb Raider PC games and movies. That is when I fell in love with temples in Cambodia. It is just so magical! Read here the post from Diana on how to visit this place from Thailand.

Jako puberťák jsem byla velkou fanynkou Tomb Raider počítačových her a filmů, ve kterých jsem se zamilovala do chrámových komplexů v Kambodži. Ty chrámy jsou prostě magické! Zde si prohlídněte více fotek a přečtěte tipy, jak navštívit Angkor Wat z Thajska. 

Photo credit: Diana, one of the authors of the blog czechsouls.com / CzechSouls Instagram

3. VALENCIA

Valencia

And now back to the south of Europe! Another country I could visit again and again is Spain. Last year I spent a nice week at the north of this country, few (ok, not so few, like 5, 6?) years ago I visited Barcelona and Ibiza for a couple of days. When I read one of the recent posts of Michaela, I kind of fell in love with Valencia, it seems like a perfect summer getaway. Read the full post here.

A teď zpět do jižní Evropy. Další zemí, do které se vždy ráda vrátím je Španělsko. Loni jsem strávila týden v severní části a pár (no pár, spíš tak 5, 6) let zpátky jsem navštívila na několik dnů Barcelonu a Ibizu. Když jsem nedávno četla  článek od Michaely, tak jsem se tak trochu zamilovala do Valencie. Vypadá na ideální město, kde strávit několik letních dnů. Zde si můžete přečíst celý článek.

Photo credit: Michaela, author of the blog 1001voyagesgourmands.com / Michaela’s Instagram

 

4. BELLANO

Bellano

If you know my blog, you probably noticed my affection for Italy. I already visited Naples, Bari, Rome, and several cities in the area of Venice. Now I am craving to visit lakes and mountains in the north of Italy and Tuscany area. If I would have to choose just one place it would be Lake Como! Check here the photos from Bellano on the blog of Monika.

Pokud znáte můj blog, tak Vám nemohla uniknout má slabost pro Itálii. Už se mi poštěstilo navštívit Neapol, Bari, Řím a několik měst v oblasti Benátek. Teď toužím navštívit jezera a hory v severní Itálii a taky oblast Toskánska. Kdybych si měla vybrat jen jedno místo, tak by to bylo jezero Como! Podívejte se zde na blog Moniky, která má nádherné fotky z Bellana.

Photo credit: Monika, author of the blog paramondise.wordpress.com / Monika’s Instagram

 

5. AGUEDA

Is it just my thought or everybody is travelling to Portugal this year? My Instagram and Pinterest feed is so full of Lisboa photos that I feel like I have already been there 🙂 That’s why I like the blog of Aneta who is showing less known parts of Lisboa or cities in Portugal. Like Agueda! When I saw this post on her blog I immediately knew that once I will visit this place.

Zdá se to jenom mně nebo všichni letos cestují do Portugalska? Můj instagram a Pinterest je tak plný fotek z Lisabonu, že si už někdy připadám, jako bych tam sama byla 🙂 Proto oceňuji blog Anety, která ukazuje méně profláklá místa v Lisabonu nebo města v Portugalsku. Jako právě Agueda! Když jsem viděla tento její článek, okamžitě jsem věděla, že tohle místo jednou navštívím.

Photo credit: Aneta, author of the blog ejnets.com / Aneta’s Instagram

 

6. KALANGGAMAN

Kalanggaman

This year I was lucky enough and made one of my biggest travel dreams come true. I visited the City That Never Sleeps – New York (and loved it and need to go back). You know what is my next travel dream? To escape for one, two weeks Czech winter.  So recently I started my hunt for some beautiful / exotic / tropical destination and found this little paradise island on the blog of Veronika. Read here more about this dreamy place.

Tento rok se mi poštěstilo splnit si jeden z mých největších cestovních snů. Navštívila jsem Město, které nikdy nespí – New York (a zamilovala si ho a musím tam někdy jet znovu). Víte, co je můj další takový sen? Utéct na jeden, dva týdny české zimě. Nedávno jsem tedy zahájila lov na krásné / exotické / tropické destinace a na blogu Veroniky jsem objevila tento malý ráj na zemi. Zde se si o tomto ostrůvku můžete přečíst více.

Photo credit: Veronika, author of the blog travelgeekery.com / Veronika’s Instagram

7. AMSTERDAM

Amsterdam

Sometimes I feel like I am the last person who didn’t visit Amsterdam yet. I am hearing just wonderful things about this city, aeroplane tickets from Prague are sometimes very affordable, I don’t know what I am waiting for 🙂 Would you recommend me spring or autumn visit? Read here the post from Šárka on how to spend three days in Amsterdam.

Občas mám pocit, že jsem snad poslední člověk, který ještě nikdy nebyl v Amsterdamu. Na město slýchám samou chválu, letenky z Prahy se občas dají sehnat za velmi příjemnou cenu, nevím na co čekám 🙂 Doporučili byste mi návštěvu na jaře nebo na podzim? Zde si můžete přečíst článek od Šárky o tom, jak strávit v Amsterdamu tři dny. 

Photo credit: Šárka, author of the blog activecurls.com / Šárka’s Instagram

8. LOFOTEN

When I visited last year Bergen in Norway I was completely charmed by its Scandinavian beauty and now I am craving to visit more places in this beautiful country. On the top of my list are definitely Lofoten Islands. Read here very useful guide from Teru (and admire her stunning photos).

Když jsem loni navštívila Bergen v Norsku, tak jsem kompletně propadla jeho skandinávskému šarmu a teď toužím navštívit více míst v této nádherné zemi. Na přední příčce mého pomyslného seznamu jsou určitě Lofoty! Zde si přečtěte velmi užitečného průvodce od Teru (a obdivujte její neskutečně krásné fotografie).

Photo credit: Teru, author of the blog terumenclova.com / Teru’s Instagram

 

9. PULAH WEH

Pulau Weh

Another beautiful place where I can imagine to go for our winter holidays is Pulah Weh in Indonesia. The crystal clear sea, stunning beaches, palms, fresh coconuts, views,…Yep, I can definitely imagine that 🙂 Check here the beautiful photos and post about 10 things you can do on this island at the blog of Jana.

Další krásné místo, kde si umím představit strávit naši zimní dovolenou je ostrov Pulah Weh v Indonésii. Průzračné moře, nádherné pláže, palmy, čerstvé kokosy, výhledy…Mmm, určitě si to umím představit 🙂 Na blogu Jany (klik) se podívejte na krásné fotografie a článek, o 10 věcech, co můžete na tomto ostrově podniknout.

Photo credit: Jana, author of the blog miles-smilesaway.com / Jana’s Instagram

 

10. PATAGONIA

Patagonia

The last place I will mention today is Patagonia. Which is literally my dream destination. On one night like a year ago, I was dreaming that I am in Patagonia 🙂 Visiting this destination is likely to be challenging – financially, timely and physically. But I believe that dream of mine was a sign that I will visit Patagonia at least once in my life. Martina was made this dream came true last year and you can read all about it here.

Posledním místem, které dnes zmíním, je Patagonie. Patagonie je doslova mou vysněnou destinací. Nějak před rokem se mi totiž zdál sen, že jsem tohle místo navštívila 🙂 I když vím, že tato destinace je náročnější – finančně, časově a fyzicky, tak věřím, že jednou se tam podívám. Martina si tento sen už splnila a můžete si tom přečíst zde.

Photo credit: Martina, author of the blog pohled-za-hranice.cz / Martina’s Instagram

 

 

ENJOYED THIS POST? PIN IT FOR LATER

Travel wish list

Did you visit any of these places? And what is on your travel wish list? Let me know below in comment section, I can not wait to read about your dream places 🙂

Navštívili jste některé z těchto míst? A co je na vašem seznamu cestovních přání? Dejte mi vědět dole v komentářích, ráda si přečtu o vašich vysněných destinacích 🙂

Spread the love
 • 66
 •  
 • 237

26 Comments

 1. Nicola

  September 16, 2017 at 7:19 am

  I love your post. I’m always looking for inspiration where to travel next. I can recommend Valencia and Dubrovnik to you – both beautiful places, although Dubrovnik is packed with tourists. Kalanggaman sounds interesting – i will check it

  1. Lenka Zlámalová

   September 21, 2017 at 8:32 am

   Thank you very much for your recommendation, Nicola 🙂

 2. Diana

  September 16, 2017 at 7:49 am

  Díky moc! Super tipy! Aspoň vím, koho ještě mám začít sledovat! 🙂

  1. Lenka Zlámalová

   September 21, 2017 at 8:33 am

   Taky děkuji 🙂 Inspirace není nikdy dost!

 3. Khushboo

  September 16, 2017 at 8:20 am

  Loved this post. Dubrovnik is my personal favorite and loved Valencia too. Never heard of the other places but definitely looks like worth visiting.

 4. Noemi of Pinay Flying High

  September 16, 2017 at 2:50 pm

  I’m planning our European roadtrip for next year and I might as well add some of the places you’ve mentioned above. Everything looks lovely! 🙂

  1. Lenka Zlámalová

   September 21, 2017 at 8:34 am

   Thank you! And enjoy your road trip 🙂

 5. Veronika

  September 16, 2017 at 10:18 pm

  Thanks for including my lovely Kalanggaman! It is indeed a paradise on Earth 🙂

  1. Lenka Zlámalová

   September 21, 2017 at 8:34 am

   Thank you for letting us know about this piece of paradise 🙂

  1. Lenka Zlámalová

   September 21, 2017 at 8:35 am

   Tak ať se nám výlet na Lofoty jednou splní 🙂

 6. Helena

  September 16, 2017 at 10:56 pm

  Very inspirational post! Been to a few of these but my dream destination is Mongolia! It seems so unexplored and that just really appeals to me 🙂

  1. Lenka Zlámalová

   September 21, 2017 at 8:36 am

   Thank you, Helena! Yes, you are right about Mongolia 🙂

 7. Taylor

  September 17, 2017 at 12:06 am

  All of these places look amazing but Patagonia and Angkor Wat are two of my favorite destinations! They are both such magical places. Dubrovnik (as well as the rest of Croatia) are also incredible if you can avoid the Game of Thrones tourists haha. Good luck adventuring!

  1. Lenka Zlámalová

   September 21, 2017 at 8:36 am

   Thanks a lost and same to you! 🙂

 8. Životem po italsku

  September 21, 2017 at 7:34 pm

  Skvělý tipy, Leni! Vždy tyhle bucket listy jsou všude stejné, ale na tvém je hodně nového, co jsem jinde vůbec neviděla, takže skvělá inspirace! Já se v blízké době chystám do č. 2 na tvém listě, tak se už těším!

  1. Lenka Zlámalová

   September 26, 2017 at 1:55 pm

   Děkuji Baru a moc si to tam užij 🙂

 9. Míša @1001voyagesgourmands

  September 22, 2017 at 6:44 am

  Leni, moc pěkný list a článek!! Lofoty mě také poslední dobou hodně lákají. Zatím uvidím, co ve mě probudí Island za dva týdny… No a Patagonie, to je můj sen… snad někdy! 🙂

  1. Lenka Zlámalová

   September 26, 2017 at 1:55 pm

   Moc děkuji, Míšo! Užij si Island, budu se těšit na článek 🙂

 10. Tereza

  September 24, 2017 at 3:22 pm

  Moc hezkej seznam 🙂 Některý místa máme společný, doufám, že do Chorvatska a Portugalska se podívám příští rok….Angkor Wat určitě doporučuju, je to neskutečný místo.

  1. Lenka Zlámalová

   September 26, 2017 at 1:56 pm

   Díky Terko. Do Chorvatska a Portugalska bych taky chtěla příští rok, tak uvidíme, co vyjde 🙂

 11. Jamie

  October 5, 2017 at 3:33 pm

  Some very good articles here! I love Amsterdam and really want to visit Cambodia!
  Thanks

 12. Katie - Katie's Postcard

  May 10, 2018 at 2:11 pm

  Moc hezký článek. V Kambodži jsem byl pár měsíců zpátky a je to tam úžasné, i když zrovna Angkor Wat už je prostě nenávratně zamořený čínskými turisty a to i ve 4 hodiny ráno:S. Co ale můžu doporučit je Bagan v Myanmaru. Je to tam prostě úžasné zvlášť při svítání slunce, když ti nad hlavou letí horkovzdušné balony. A lidí je tam opradu zatím jen minimum.

  1. Lenka Zlámalová

   May 11, 2018 at 7:18 am

   Moc děkuji, těší mě, že se ti článek líbí 🙂 A taky děkuji za skvělý tip, Bagan si přidávám na můj nekonečný wishlist 🙂

 13. Katie - Katie's Postcard

  May 11, 2018 at 8:37 am

  Rádo se stalo. Určitě, po 7 měsících v Asii na něj vzpomínám asi nejvíc.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.