Italy, Travel

Fairytale Procida

Surely you’ve heard about the islands of Capri and Ischia, which belongs to popular holiday destinations in Italy. They are certainly beautiful islands and once I would like to visit it. But today’s article is about their lesser-known and popular “sister” Procida. It is the smallest island in the Gulf of Naples (population about 10 000 inhabitants).

Určitě už jste někdy slyšeli o ostrovech Capri nebo Ischia, které patří mezi populární dovolenkové destinace v Itálii. Jsou to jistě krásné ostrovy a ráda bych je jednou navštívila. Dnešní článek bude ale o jejich méně známé a navštěvované „sestře“ Procida. Je to nejmenší ostrov v Neapolském zálivu a žije zde okolo 10 000 obyvatel.

Procida

When we planned our recent trip to Naples at the end of March (post here), I suggested that we could make the short trip to this island. My boyfriend agreed and even some of our friends joined us. On lovely Saturday morning we bought tickets at the port of Naples, the price for a one-way ticket is about 15 Euros (depending on the carrier, there are several types of ferry/speedboat) and the journey takes from 45 minutes to an hour.

Když jsme plánovali naši poslední cestu do Neapole na konci března (článek zde), tak jsem navrhla, že bychom si mohli udělat krátký výlet na tento ostrov. Přítel souhlasil, přidalo se k nám několik přátel a v sobotu dopoledne jsme nadšeně vyrazili. Koupili jsme si lístky přímo v neapolském přístavu, cena za jeden jednosměrný lístek je okolo 15 Eur (záleží od dopravce, jezdí tam více typů trajektů / rychlolodí) a cesta trvá 45 minut až hodinu.

The journey passed quickly (be prepared if you are seasick), someone was sleeping, someone (me) was trying to take pictures of well-known view of Procida from the approaching ship (unsuccessfully, the famous view is on the other side of the island, you know that expectations vs. reality 🙂 )

Cesta utekla rychle (loď se trošku více houpe, takže buďte připraveni, pokud se Vám na lodi dělá špatně), někdo spal, někdo (já) se snažil vyfotit známý výhled na Procidu z připlouvající lodi (neúspěšně, daný výhled je z druhé strany ostrova, takové to očekávání vs. realita 🙂 )

Our first steps led to the highest point – the fortress of Terra Murata, where you can enjoy views of the entire island. I really loved the pastel coloured houses, which reminded me a little bit popular island of Burano near Venice. I can really recommend a visit in early April, there was a minimum of tourists and the sun felt so good – though not warm enough to swim in the sea.

Naše první kroky vedly k nejvyššímu bodu – k pevnosti Terra Murata, odkud si můžete užít výhled na celý ostrov. Mě se klasicky nejvíc líbily pastelově barevné domky, které mi trochu připomínaly oblíbený ostrov Burano kousek od Benátek. Návštěvu začátkem dubna můžu jen doporučit, turistů zde bylo minimálně a slunce příjemně hřálo, i když na koupání to samozřejmě není (pokud tedy nejste super otužilí).

After climbing the hill and millions of photos (simply because of the view) we went to the small port of Corricella, where there are several restaurants that offer mostly fresh fish and seafood (but also Italian classics – pizza, pasta). We randomly chose the restaurant La Gorgonia, we sat outside and we had about a two-hours tasty lunch overlooking the sea.

Po výšlapu na kopec (nic strašného) a po milionech fotkách (protože prostě ten výhled) jsme sešli k malému přístavu Corricella, kde se nachází několik restaurací, které nabízejí převážně čerstvé ryby a mořské plody (ale i italskou klasiku – pizza, pasta). Náhodně jsme si vybrali restauraci La Gorgonia, sedli jsme si na zahrádku a užili jsme si asi dvouhodinový oběd s výhledem na moře.

After a delicious lunch we walked a bit around the island, we checked the local beach and then it was time to go back to Naples. This island has truly magical and relaxing atmosphere and I can imagine spending here few days of quiet holidays. What do you think of this place?

Po výborném obědě jsme se ještě trochu prošli po ostrově, podívali jsme se na zdejší pláž a pak už byl čas vrátit se zpět do Neapole. Tento ostrůvek má skutečně kouzelnou a pohodovou atmosféru a umím si zde představit strávit pár dní poklidné dovolené. Co na tohle místo říkáte?

PIN FOR LATER

Spread the love
 •  
 •  
 • 674

7 Comments

 1. EBONI + IVORY

  April 18, 2017 at 10:11 pm

  I recently got back from Procida and wrote a blog post too 🙂
  Loved your pictures!!

  Eb x

  http://Www.Eboniivoryblog.Com

  1. Lenka Zlámalová

   April 19, 2017 at 5:47 am

   Thanks! Just read your post this morming when I received some likes from you on insta 🙂 Love the way how you described the beauty of this island!

 2. Shelby Melissa

  April 21, 2017 at 11:23 am

  I had never heard of Procida! Lol not that it means much! I loved all the photos though because it really gave me a sense of what it would be like to go there. And who knows, maybe I will someday now that I know about this beautiful little island!

  1. Lenka Zlámalová

   April 23, 2017 at 6:56 am

   Thank you for your nice comment! If you ever plan holidays in Italy maybe you will remember about his little island 🙂

 3. theivyinvestor

  April 21, 2017 at 12:00 pm

  This seems like a great place to visit for a nice rest. It seems so relaxing. Your pictures are beautiful!

  1. Lenka Zlámalová

   April 23, 2017 at 6:58 am

   Thank you! I am happy to read you enjoyed my photos! That is right, this place is off season really relaxing 🙂 I would love to spend there more days!

 4. Lucy

  July 15, 2017 at 8:17 am

  Beautiful photos, colourful there! I have a few friends that are from Procida, but I have never been, the closest I have got is Sorrento & Naples. Thank you for sharing!
  Happy Travels!
  Lucy from http://www.lucywilliamsglobal.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.